Skip to main content

Pogledajte kako se transportira i postavlja na lokaciju naš modularni objekt Cube. Sami transport se vrši u 3 modula koji se postavljaju na trakaste temelje i spajaju na lokaciji.